Moderní a efektivní středoškolský pedagog    

Úvodní stránka

Cíle projektu

Stručný obsah

Identifikace projektu

Články

Fotografie

Kontakt

 

Harmonogram kurzů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka odborných seminářů pro středoškolské pedagogy


Pořadatel: Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl ve spolupráci s UHK Hradec Králové

Gymnázium A. Jiráska nabízí v roce 2012 tři vzdělávací bloky zaměřené na moderní pedagogické metody, eLearning a jazykovou výuku. Výuka ve všech vzdělávacích blocích probíhá formou prezenční a formou řízeného samostudia.

Vzdělávací blok 1 - Efektivní formy výuky pedagogů na středních školách je zaměřený na nové tendence ve školství v posledních dvaceti letech. Těžištěm tohoto vzdělávacího bloku jsou metody, techniky a formy aktivního učení, které umožňují všestranný rozvoj osobnosti, zaměřují se na kooperaci, připravují žáka na život a oživují vyučování. Pomáhají také naplňovat klíčové kompetence a orientaci na novou podobu vzdělávacího kurikula v zemích Evropské unie, které se orientuje na celoživotní vzdělávání a je založeno na čtyřech pilířích: Učit se poznávat, Učit se jednat, Učit se žít společně a Učit se být.

Vzdělávací blok 2 - eLearning ve vzdělávání na středních školách je zaměřený na využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Pro studující je připraven eLearningový kurz jako praktická ukázka využití elektronického studijního textu, úlohy tutora jako spojovacího článku mezi studujícími a vzdělávací institucí, komunikace v eLearningovém kurzu a nástrojů, které jsou v eLearningových kurzech používány k hodnocení znalostí a dovedností studujících.

Vzdělávací blok 3 - Jazyková výuka pedagogů středních škol - je zaměřený na systemizaci tradičních a moderních přístupů k výuce angličtiny jako cizího jazyka a na vyhodnocování jejich praktického potenciálu ve světle současných znalostí o studiu jazyků. Hlavním cílem tohoto vzdělávacího bloku je integrace moderních technik a strategií ve výuce cizích jazyků. Tento vzdělávací blok má dvě části - eLearningovou a prezenční. V eLearningové části se studující seznámí s eLearningovým kurzem vytvořeným pro výuku anglického jazyka. Prezenční část slouží k aplikaci a poznání moderních přístupů uplatňovaných ve výuce tohoto jazyka.


Návrh harmonogramu všech bloků projektu najdete zde.Starší zprávy


    Ukončení první části projektu: 31. 1. 2011
    Přihlášených středoškolských pedagogů: 152
    Úspěšných absolventů: 141
    Realizované zahraniční konference eLearningu: 3
    Realizované tuzemské konference eLearningu:2

    Bližší informace naleznete v tomto článku.

V průběhu měsíce října na začátku listopadu proběhly dva kurzy bloku č. 2  -  e-Learning - na Střední automobilové škole v Holicích a Vyšší a střední odborné škole pedagogické v Litomyšli. Účastníkům kurzů budou předány certifikáty v prosinci 2010.


V měsíci prosinci proběhnou taktéž dva kurzy vzdělávacího bloku č. 3 -  Jazyková výuka pedagogů středních škol a to na Střední zahradnické škole v Litomyšli a na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích.


V současné době probíhá příprava závěrečného semináře projektu "Moderní a efektivní středoškolský pedagog", který se bude konat dne 15. 12. 2010. Účastníky této konference budou absolventi všech vzdělávacích bloků a účastníci zahraničních a tuzemských e-Learningových konferencí a vedoucí pedagogicko-vědečtí pracovníci projektu.Klikaci mapa Gymnázium Aloise Jiráska Univerzita Hradec Králové Pardubický kraj Česká republika OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo ‘kolství, mládeœe a tělovýchovy České Republiky Evropská unie - Evropské strukturální fondy
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Ukončení první části projektu: 31. 1. 2011