Moderní a efektivní středoškolský pedagog    

Identifikace projektu


  • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Číslo prioritní osy: 7.1
  • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
  • Číslo oblasti podpory: 7.1.3
  • Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • Číslo výzvy: 01
  • Název projektu: Moderní a efektivní středoškolský pedagog
  • Výše schválené podpory: 2 483 440,00 Kč
  • Partner projektu: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 26, Hradec Králové 500 03 http://www.uhk.cz


hlavní logo stránky
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky