Moderní a efektivní středoškolský pedagog    

Stručný obsah

Cílem projektu je dále prohloubení odborných pedagogických kompetencí středoškolských učitelů. Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci středních škol na území Pardubického kraje. V rámci projektu budou připraveny tři vzdělávací bloky zaměřené na moderní pedagogické metody vyučování, e-learning a na jazykovou výuku. Žadatel tento program akredituje u MŠMT. Vzdělávací program bude pilotně ověřen a posléze realizován v několika bězích pro středoškolské učitele. Určitému počtu frekventantů jazykového vzdělávání budou zajištěny stáže v zahraničních školách. Žadatel se bude opírat o úzkou spolupráci s vysokoškolskými pedagogy pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.


Klikaci mapa Gymnázium Aloise Jiráska Univerzita Hradec Králové Pardubický kraj Česká republika OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky Evropská unie - Evropské strukturální fondy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky